Tallinn 2011

Tallinn is the capital of Estonia, and in 2011 it will also be the capital of culture for all of Europe. This
will be the biggest cultural event in the history of Estonia.

Tallinn lies on a historically unique crossroads by the sea. It is the place where east and west and
Northern and Central European cultures meet. Its Old Town forms part of UNESCO’s World Heritage.
It has grand song celebrations that describe the lasting love for music and quest for freedom of the
Estonian people. Global statistics show that people here go to the theatre and read books more than
anywhere else in the world.

Culture in Tallinn is interwoven with the city as it is today and its rapid development. It is the cradle
of Skype, and people here take wireless Internet as much for granted as the air they breathe. And
you do not have to go far to find yourself in the midst of beautiful landscapes. Tallinn has always
managed to maintain its image of being both tolerant and obstinate.

However, there is still one paradox that Tallinn has to fight to this day: it is a seaside city, but it is still
not fully open to the sea. It seems that the people of Tallinn live with their backs turned to the sea.
They do have their reasons – recent history has made access to the beautiful beaches skirting the
centre of Tallinn difficult for both political and economic reasons.

But whatever the reasons, the capital of culture wants to look to the future and solve this paradox:
improve the urban environment and bring the city and the sea together once more. We want Tallinn
to tell its seaside stories with pride, as part of the capital of culture programme, and also after 2011.

Something will be happening in Tallinn every day in 2011, since the capital of culture year will be
bringing some of the world’s biggest names to Estonia. Visit the Tallinn 2011 website at
www.tallinn2011.ee to find out more!

In 2011 Europe’s best stories will be told in Tallinn!
___________________

Tallinn on Eesti pealinn ja aastal 2011 ka kogu Euroopa kultuuripealinn. See on Eesti ajaloo suurim
kultuurisündmus.

Merelinn Tallinn asub ajalooliselt ainulaadsel ristteel. See on kultuuride kohtumispaik ida ja lääne,
Põhja- ja Kesk-Euroopa vahel. Siin on UNESCO maailmapärandisse kuuluv vanalinn. Siin on
suurejoonelised laulupeod, mis räägivad Eesti rahva aastasadade pikkusest kiindumusest muusikasse
ja tahtest olla vaba. Üleilmse statistika järgi käiakse siin kõige rohkem teatris ja loetakse kõige
rohkem raamatuid.

Kultuur on Tallinnas tihedalt läbi põimunud kaasaja ja kiire arenguga. Siin on Skype’i hall ja traadita
internet on Tallinnas sama iseenesest mõistetav nagu õhk. Ja kohe käeulatuses on vaimustav loodus.
Tallinn on labi aegade säilitanud oma näo – ühtaegu salliva ja isepäise.

Ometi tuleb Tallinnal tänini ühe paradoksiga heidelda. Tallinn on merelinn, mis pole siiani lõplikult
merele avatud. Tallinlane elaks justkui seljaga mere poole. Sellel on oma põhjused – lähiajalugu on
ligipääsu Tallinna kesklinna ümbritsevale rannale nii poliitilistel kui ka majanduslikel põhjustel raskeks
teinud.

Olgu põhjuseks mis tahes, kultuuripealinn tahab vaadata tulevikku ja selle paradoksi lahendada.
Parandada linnakeskkonda ning linna ja mere taas kokku viia. Et Tallinn räägiks labi kultuuripealinna
programmi täiel häälel mereäärseid lugusid ja jääks neid rääkima ka pärast 2011. aastat.

Aastal 2011 toimub Tallinnas iga päev midagi, sest kultuuripealinna aasta toob kokku nii Eesti kui ka
maailma parimad tegijad. Külasta Euroopa kultuuripealinn Tallinna kodulehte www.tallinn2011.ee ja
saa targemaks!

2011. aastal räägitakse Euroopa parimad lood Tallinnas!